We willen vanuit ons geloof kiezen voor een verbindende, rechtvaardige en duurzame levensstijl. We willen ook anderen hierin motiveren en informeren.

  • We willen vanuit de monastieke traditie bouwen aan gemeenschappen die dit verder handen en voeten geven.
  • We willen stil staan bij de feiten van armoede, onrecht en uitbuiting van de natuur. We willen stilstaan bij wat Gods bedoeling is met ons en met zijn schepping. We studeren en communiceren hierover.
  • We willen leren genieten van genoeg. Dan blijft er genoeg over voor anderen om van te genieten.
  • We willen mee participeren aan acties die deze visie ondersteunen. Ook willen we zelf lezingen/retraites organiseren. De Bazuin kan ook uitgenodigd worden om te spreken over één van haar activiteiten.
  • In Spreuken staat: “spreek voor degenen die geen stem hebben”. De geschiedenis bewijst dat onrecht omgebogen kan worden wanneer groepen mensen hun mond opendoen.