Visie (droombeeld)

We willen een nieuw-monastieke beweging op gang brengen waarbij de nadruk ligt op een transitie naar een maatschappij, waarin de liefde voor God, liefde voor elkaar (sociale bewogenheid) en liefde voor de schepping (duurzaamheid) centraal staan.

Missie (hoe zien we dit concreet)

Om die nieuw-monastieke beweging op gang te brengen:

  • Kiezen we ervoor om, in navolging van Jezus, ons leven te delen in beschikbaarheid en kwetsbaarheid. We engageren ons op de plaats waar we wonen.
  • Willen we als christelijke beweging samen-leven (ook al wil dit niet persé zeggen dat we onder één dak) . De beweging wil uit mensen bestaan :
    • met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities;
    • die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook als dat evangelie hen in het onbekende voert;
    • die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve (iedereen insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap van alledag waarin zij leven.
  • Kiezen we om te verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. We bevestigen de waardigheid van ieder mens;
  • We willen via sociale dienstverlening en sociale actie elkaar en de samenleving rond ons stimuleren en faciliteren om, vanuit ons geloof in Jezus Christus, te kiezen voor een levensstijl die rekening houdt met het milieu en de armen, en in actie te komen voor een rechtvaardige en duurzame wereld.

Deze zaken vind je ook in ons logo terug:

Bazuin of trompet: De bazuin was de voorloper van de trompet. Hij bestond uit een ongebogen, lange metalen (koperen) buis, breed uitlopend en was vaak versierd met het vaandel van een burchtheer of ridder. Met een bazuin kunnen alleen natuurtonen gespeeld worden. De bazuin werd gebruikt ter verwelkoming van bezoek, waarschuwing voor/tegen naderende personen.

Recycle logo: we gaan voor holistisch en verbindend, knipoog ook naar het aspect duurzaamheid

de-bazuin-final-full-cmyk