We delen een passie voor de Eenheid (oecumene)
We delen een passie voor de monastieke traditie
We delen een passie om het geloof handen en voeten te geven en niet aan de zijlijn te staan.

De Bazuin is niet gebonden aan een specifieke denominatie. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij de apostolische geloofsbelijdenis.
We respecteren de verschillende denominaties. En dat betekent dat wij accepteren dat er verschillende accenten gelegd kunnen worden in het ene Koninkrijk van God. We respecteren ook de lokale kerken als kerken van de Heer, die wandelen bij het licht dat zij hebben.

Ons geloofsfundament is niet zozeer een leer dan wel een Persoon: Jezus Christus.