Het volgen van onze roeping houdt ook in dat we geloven dat we ‘voldoende’ zullen hebben.

Heb je het op je hart om ons steunen? Geef gerust een seintje, dan nemen we met jullie contact op en kunnen we deze werking verder uitbouwen.

Concreet hebben we op dit moment de volgende kosten als project:

  • Vervoerskosten vergaderingen
  • Kostprijs van nodige vormingen (Nederland, Brugge, Leuven,…)
  • Boekhouding
  • Aankoop van cursussen en boeken rond de thema’s
  • Promotie van de artikelen en evenementen (drukwerk, fb promo)